05 януари 2009

Усещане за криза


В най бедните за рекламните агенции месеци в началото на годината, в метрото може да се видят само социални реклами или реклами на театри (спонсорирани от мин.на културата) или празни рекламни табла...

Тази реклама е очевидно от първите и е насочена към хора в затруднено социално положение. Използвам това определение като имам предвид хора с проблемни социални контакти, а именно: домашното насилие. Другата причина за това определение е, че такива хора са предимно от по ниско социално ниво (социално слаби). Основния проблем на тези хора е че им липсва информация и /или култура и познания за света.

Няма да задълбавам в темата за социално слабите, а само ще повдигна въпроса - Защо посланието от конкретната реклама е на чужд език, като основната целева аудитория е от хора с ограничени познания за света, респективно чужди езици.
Очевидно световната криза не позволява дори на министерствата в България да си наемът качествени рекламни консултанти. А това, макар и неусетно за масите, създава усещане за криза.

.

1 коментар :

  1. Освен това текстът или е безсмислен, или е с много груба граматическа грешка. My happy liVe?

    ОтговорИзтриване