08 февруари 2023

Цени или работа

Живеем във време, в което всички реват, че цените на стоките в търговската мрежа само растат, без обозрима спирка. В същото време, всички, които произвеждат нещо и които плащат заплати са притиснати от завишени производствени разходи, както и от необходимостта да повишават заплатите на служителите си.

 
Никой в държавната администрация и политическите ръководства на партиите, не го е грижа, как интересите на тези участници в пазара да се удовлетворят. Всичко, което искат политиците е да задоволят масите (с малко, защото ако спечелят ще трябва да го плащат), защото те са основния капитал на партиите, по време на избори. 

 
От гледна точна на производителите, българският пазар винаги е бил малка част от портфолиото им. Повечето фирми, които произвеждат собствен продукт или работят на ишлеме продукти на чужди марки, казват: "В България няма пазар" и имат предвид, че 5-милионният ни пазар е нищо в сравнение с 500 милионният европейски пазар и 300 милионният американски (който е почти двойно по-интересен от гледна точка на потребителски разходи на калпак).

И сега, как да оцеляват българските производители, като местните условия постоянно притискат разходите за производство нагоре, а външния пазар не приема по-високи цени? Всичко това, при условие, че за всеки производствен процес се влагат оптимални технологии и характерни трудови умения. Ако се влагат...

Аз лично смятам, че българското производство има какво да оптимизира и да компенсира тази преса между пазара и средствата за производство (а да, и банковите разходи растат). Но тук трябва да се намесят университетите и ще отнеме време... Като казвам "българско производство" нямам предвид чуждите фирми, възползващи се от българския труд и данъци, ами местните предприемачи.

За политиците съм се изказал вече - всеки с ценз за политик, трябва да има личен опит с плащането на заплати и осигуровки. Това трябва да се наложи като условие за политическа дейност.

Ако някой колега, който ме следи, има мнение по въпроса, да коментира. Надявам се да се завърже разговор.